Regulamin i Polityka Prywatności

Podmiot odpowiedzialny

STUDIO REKLAMY grabek.net
Jakub Grabowski

adres rejestrowy: ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/6, 63-600 Kępno
adres do korespondencji: pl. Górnośląski 21, 81-509 Gdynia

NIP: PL6191917579
REGON: 300200876
CEIDG: sprawdź wpis

Dostawa i płatność

Dostawa

Dostawy do naszych Klientów realizujemy przy pomocy firm kurierskich, zawsze za darmo, bez dodatkowych opłat.

Czas dostawy wynosi do 72 godzin (zwykle jednak ok. 24 godzin) od momentu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie, a w przypadku pobrania - niezwłocznie od momentu złożenia zamówienia.

Płatności

Płatności za zakupy w naszej firmie możesz dokonać:

 • przelewem - wpłacasz pieniądze na nasze konto
 • przez PayU - udostępnimy Ci link do bramki płatniczej i dzięki temu możesz skorzystać z różnych form płatności (szybkie przelewy on-line, płatność kartą, BLIK'iem, na raty, itp.)

Dane do przelewu:
Odbiorca: STUDIO REKLAMY grabek.net Jakub Grabowski
Adres: ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/6, 63-600 Kępno
Numer konta: 49 1020 4900 0000 8302 3400 6014 (PKO BP)
Tytułem: prosimy wpisać numer ID zamówienia, numer faktury lub nazwę usługi, za którą dokonywana jest płatność

Reklamacje

Zakres naszej odpowiedzialności, jeżeli sprzedany przez nas produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Zobowiązujemy się dostarczyć produkt bez wad.

Jeśli jednak uznasz, że produkt jest wadliwy możesz złożyć reklamację w następującej formie:

 • pisemnie na adres: Plac Górnośląski 21, 81-509 Gdynia
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@grabek.net

W opisie reklamacji prosimy podać:

 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
 • żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży
 • danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę

Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy uznamy reklamację poprosimy Cię o dostarczenie Produktu do nas na adres Plac Górnośląski 21, 81-509 Gdynia.

Odstąpienie od umowy

Jeśli zamawiasz u nas jako osoba fizyczna masz prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 • pisemnie na adres: Plac Górnośląski 21, 81-509 Gdynia
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@grabek.net

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: My niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia, zwracamy Ci wszystkie dokonane płatności. Ty musisz niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy, zwrócić produkt do nas. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: Plac Górnośląski 21, 81-509 Gdynia.

Pamiętaj! Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Jeżeli zamawiasz u nas "na firmę" wówczas przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Tobą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do nas.

Mamy prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Ciebie sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

Z chwilą wydania przez nas produktu przewoźnikowi przechodzą na Ciebie korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Tobie oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Jesteś obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach kurierskich. Jeżeli stwierdzisz, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, musisz dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Nasza odpowiedzialność bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty stu złotych. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Ciebie tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy nami zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest STUDIO REKLAMY grabek.net Jakub Grabowski, ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/6, 63-600 Kępno. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”) i najpóźniej od dnia 25 maja 2018 r. będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - dalej "RODO" (rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, które zastąpią obecnie obowiązujące przepisy.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi przez okres obowiązywania umowy i okres przedawnienia roszczeń oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Dane kontaktowe do Administratora Danych: STUDIO REKLAMY grabek.net Jakub Grabowski, ul. ks. P. Wawrzyniaka 13/6, 63-600 Kępno. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
- kontakt pisemny - poczta tradycyjna na adres: Plac Górnośląski 21, 81-509 Gdynia.

 • Kontakt

  Zadzwoń: 691 705 798

  Napisz: info@grabek.net

  Adres do korespondencji: Plac Górnośląski 21, Gdynia

 • Nasi Klienci o nas:
  • Jowita Kozaczkiewicz

   Współpraca z Panem to czysta przyjemność :-)

  • Tomasz Bentkowski

   Pełen profesjonalizm, serdecznie polecam.

  • Karol Dobosz

   Kompleksowo od wizytówki po billboard.

  Google Review Widget
 • Bezpieczne płatności

  U nas zapłacisz
  bezpiecznie, szybko i wygodnie przez PayU

  PayU - logo

Script logo